1.–6.6.2021 Justus Nuutti Oma Mättö: ELEGIA

Näyttely avoinna

Ti-Su klo 15–20


Exhibition open

Thue-Sun 3pm-8pm

Valokuvataiteilija Justus Nuutti Oma Mättö tarkastelee uudella näyttelyllään intuitiivista mielenmaisemaa sekä filmivalokuvausta mediumina. Asbestos Art Space toimii kesäkuussa estradina taiteilijan viidennelle yksityisnäyttelykokonaisuudelle esitellen uniikkeja valokuvavedoksia sarjasta

Elegia.


Elegia (la., fr. élégie, el. elegeia) on terminä monimerkityksinen. Yksityiskohtaisemmin sillä tarkoitetaan kreikkalaista runomuodon rakennetta tai Antiikin Rooman mytologista tai eroottista kirjallisuutta. Yleisemmin sillä kuitenkin nykyisemmässä taiteessa viitataan kerronnan tai ilmaisun

melankoliseen, synkkään tai surumieliseen luonteeseen.


Kyseisen elegian taiteilija on rakentanut yhteisen tematiikan ympärille vuosien varrella ottamistaan kuvista. Se tarkastelee liikettä ja ajatusta paralleeleina elementteinä. Kuva on aina pysähtynyt hetki ja ympäristöstään irrallinen fragmentti. Se asettuu välitilaan niin ajan kuin paikan kontekstissa. Mitä

kuvan ulkopuolelle jää? Miten hetki on muodostunut ja mihin se johtaa? Mitä havaintomme meille kuvasta kertoo ja mitä oletamme siihen liittyvän? Sarja nostaa esille uinuvia hetkiä, jotka usein jäävät muutoin huomiotta.


Näyttelykokonaisuus jatkaa taiteilijan visuaalista ilmaisua intuitiivisuudellaan. Sarjan aiheina toimivat niin ilmeikkäät ihmiset kuin muotolähtöiset kaupunkiaiheet. Näyttely on toteutettu digitaalisin

tulostein ja asettamalla vedokset kirpputoreilta löytyneisiin koristeellisiin kehyksiin. Nämä toteutuksen yksityiskohdat ilmentävät Mätön laajempaa taiteellista työskentelyä, jonka keskiössä ovat erityisesti analogisen ja digitaalisen teknologian yhteentörmäykset sekä niiden asettuminen

koko valokuvataiteen kaanoniin. Teosten ainutlaatuisuus uniikeissa kehyksissä taas haastaa valokuvataiteen monistettavuutta tavanomaisena konventiona. Kollaasimainen ripustus koostuu sekä väri- että mustavalkokuvista.


Justus Nuutti Oma Mättö on helsinkiläinen kuvataiteilija. Hänen ilmaisuansa määrittävät klassisen valokuvan vähäeleisyys ja toisaalta omaleimainen intuitiivinen tyyli sekä materiaali- ja metodikeskeisyys. Mediumeinaan hän käyttää analogista valo- ja videokuvaa sekä tilallisia elementtejä. Valokuvauksessaan hän käyttää pääosin luonnonvaloa ja pyrkii vangitsemaan

mahdollisimman luonnollisia tilanteita. Taiteellisen koulutuksensa hän on saanut Suomenlinnan omintakeisesta Taidekoulu MAA:sta sekä Helsingin yliopistosta. Taiteilijauransa aikana hän on osallistunut sooloprojektiensa ohella lukuisiin ryhmänäyttelyihin, taidetapahtumiin ja julkaisuprojekteihin sekä toiminut Asbestos-kollektiivissa perustajajäsenenä. Hänen teoksiaan on

nähty helsinkiläisissä gallerioissa kuten AVA, Luova, Third Space ja MAA-tila sekä monissa ravintoloissa ja kahviloissa. Mätön taiteelliseen kasvuun ovat vaikuttaneet eritoten konseptuaaliset taiteilijat Egle Oddo, Shinji Kanki ja Seppo Renvall.The photography series Elegia by visual artist Justus Nuutti Oma Mättö dives into the artist’s intuitive mindscape and reflects analogue photography as an art medium. Asbestos Art Space presents Mättö’s fifth solo exhibition with the series of unique photographic works.


The latin term elegia (fr. élégie, el. elegeia, en. elegy) is multi-layered concept. Specifically, it can refer to a structure of Greek poetry or mythological or erotic literature from Roman antiquity. More generally, however, it’s nowadays used to indicate melancholic or sombre expression in art.


This elegy is constructed around the combining theme from the artist’s photographs from over the years. It observes thought and movement as parallel elements. A picture is always a stopped moment and a fragment separated from its context. What’s left out of it for us to surmise? The subjects consist of both captivating people and form-based urban motifs, portraying moments that would likely otherwise be ignored. The series’ visual expression continues the intuitive projection of the artist’s previous works. The series is realised with digital prints framed in ornamental recycled frames found from flea markets. These details embody the artist’s wider artistic work in which

collisions between digital and analogue technology are discussed in the context of art photography’s historical canon. The uniqueness of the works in the individual frames questions the convention of duplicating prints in the art photography scene. The collage-like exhibition includes works in both

colour and black & white.


Justus Nuutti Oma Mättö is a visual artist based in Helsinki. He works with analogue photography, moving image and spatial methods. His expression is defined by a singular intuitive style, but also with the subtleness of classical photography. He aims to depict natural events and sights for example

by using street photography techniques and natural light. Mättö has gathered artistic education from Art School MAA and University of Helsinki. In addition to his solo projects, he has participated in various collective art events and exhibitions, publications and established the Asbestos Collective

among other members. His works have been seen in galleries like AVA, Luova, Third Space and MAA-tila and in many restaurants in Helsinki. Especially his artistic works has been affected by conceptual artists Egle Oddo, Shinji Kanki and Seppo Renvall.