Aamu Aurora Pulkkinen: Passion hedelmiä 1.-3.3.2021

Asbestos Art Space

1.-3.3.2021

Näyttely on auki

2.-3.3.2021 KLO 11-19

Avajaisiltana 1.3.2021 KLO 17-21


Näyttelyä voi katsoa viisi ihmistä kerrallaan. Voit halutessasi varata ajan näyttelyyn itsellesi (ja ystävillesi) laittamalla sähköpostia osoitteeseen: pulkkinenanu@gmail.com.

--------------------------------------------------------------------

Asbestos Art Space

1.-3.3.2021

Opening times are

2.-3.3.2021 AT 10-19

the opening night 1.3.2021 from 17 to 21


The exhibition is shown to five persons at the time (due to corona restrictions). You can reserve your own spot (also for friends) by sending an e-mail to address: pulkkinenanu@gmail.com.


Aamu Aurora Pulkkinen: Passion hedelmiä


Aamu Aurora Pulkkisen näyttelyssä tutkitaan tunteita, tunteettomuutta ja kehollisuutta. Näyttely koostuu videoteoksista, jotka ovat musiikin, valon ja kehon inspiroimia. Näyttelyn avajaisissa 1.3. kuullaan myös livemusiikkia Aamu Pulkkisen (laulu), Tähti Oksasen (sello) ja Natalia Kabasen (piano) esittämänä.


Voiko tunteiden ulkopuolella olla vai onko tunteettomuuskin tunne? Vanhan musiikin, renessanssi- ja barokkimusiikin tulisi aiheuttaa kuulijassa affekteja eli tunnetiloja. Siinä lauletaan usein voimakkaista tunteista, intohimoista tai ajatuksista. Musiikki voi toisaalta myös rauhoittaa tunteiden ja ajatusten ryöppyävää virtaa - sillä on kaksoisvaikutus.


Näyttelyn videot keskustelevat eri tunteiden, tunteettomuuden ja tunteiden ulkopuolisen meditatiivisen tilan kanssa.


Aamu Aurora Pulkkinen asuu ja työskentelee Helsingissä. Hän on klassinen laulaja, muusikko ja kuvataitelija. Hän opiskelee myös kirjallisuutta ja barokkilaulua sekä tanssii mielellään.

--------------------------------------------------------------------

Aamu Aurora Pulkkinen: Passion's fruits


The exhibition explores feelings, emotionlessness and corporeality. It consists of video works which are inspired by music, light and the body. In the opening 1.3. also live music is performed by Aamu Pulkkinen (singing), Tähti Oksanen (cello) and Natalia Kabanen (piano).


Can a human being exist beyond feelings or is it a feeling too? Early music as renessance or baroque music is supposed to raise affects in the listener. Often it expresses strong feelings or thoughts. On the other hand, music can calm the raging stream of emotions and thoughts - it has a double effect.


The video art pieces of the exhibition discuss with different feelings, emotionlessness and meditative space beyond emotions.


Aamu Aurora Pulkkinen lives and works in Helsinki. She is a classical singer, musician and a visual artist. She also studies literature and baroque singing and she likes to dance.