Eini Knuutinen: Häpeästä 20.2.-26.2.2021

20.2.-26.2.

LA-SU KLO 13-18

MA KLO 14-18

TI-PE KLO 15-19

Avajaisia ei korona-tilanteen takia järjestetä.


20.2.-26.2.

SA-SUN 13-18

MON 14-18

THU-FRI 15-19

No opening night due to COVID-19.

Häpeästä - näyttely käsittelee häpeän kokemusta ja häpeältä suojautumista sekä näihin liittyvää haurautta. Näyttelyn pohjana on käytetty eri ihmisten hyvinkin erilaisia kokemuksia häpeästä. Häpeään liittyy usein pyrkimys salata häpeän lähde ja suojautua, usein kuvitteelliselta torjutuksi tulemisen uhalta. Häpeä on tunteena ristiriitainen eikä siitä ole helppo päästää irti silloinkaan, kun sen kokee itseään haittaavana.

Eini Knuutinen on helsinkiläinen kuvataiteilija ja psykologi, jota pohtii taiteessaan psykologisia ilmiöitä ja kokemuksellisuutta. Teoksissaan Knuutinen käyttää usein hitaita tekniikoita ja reflektiota. Teosten olemukseen kuuluu usein muutoksen jatkuminen aktiivisen työstämisen ulkopuolella.


-------------------------


'Shame' - examines the fragility of experiencing and covering from shame. Exhibition is loosely based on very different experiences of shame by different people. Often shame is combined with the need to hide the source of that experience and to protect oneself from often imaginary rejection. Shame is a very contradictory feeling and it's not easy to discard even when we see it as a harmful one.

Eini Knuutinen is an artist and a psychologist based on Helsinki. She often studies psychological phenomena and experiencing on her art. Knuutinen uses a lot of slow and tedious techiques and reflection. Often the process continues after the active interaction ceases.