top of page

25.-28.1. The Paradise in MeAvajaiset 25.1.2024 klo 18–20.


Asbestos Art Space, Kristianinkatu 16, Helsinki.


Teos on nähtävissä 26.–28.1.2024 klo 12–18. Näyttelyyn kuuluu kaksi esitysdemoa: ensi-ilta avajaisissa 25.1. klo 19.00 ja toinen lauantaina 27.1. klo 17.00.


The Paradise in Me on performatiivinen veistos, ääni-installaatio, lavastustaidetta soveltavapoikkitaiteellinen kokonaisuus ja esitystaiteellinen prosessi. Teos tutkii sukupuolittunutta toiseutta, sukupuolen performatiivisuutta ja naisoletettuun kehoon kohdistuvaa queer-katsetta.


Näyttely lähestyy femmeyden ja androgynian ulottuvuuksia ja niiden ohitettuja queer-kokemuksia käyttäen camp-estetiikkaa tyylillisenä ja teoreettisena viitekehyksenä. Prosessimme keskiössä on ollut pohtia kollektiivisesti, millaisia narratiiveja ja representaatioita tarvitsemme voidaksemme tulla näkyviksi siten, kuin itse haluamme tulla nähdyksi – ilman miehistä katsetta. Teoksen taiteellisena lähtökohtana on tutkia feminiinisen haluavan katseen ja feminiinisen queer-kehon suhdetta sekä kokeilla uusia tapoja käsitellä sapfista halua ja siihen liittyvää moniaistista subjektiivista kokemuksellisuutta.


Teoksen muotokieli on yhdistelmä orgaanista ja luonnotonta. Siinä veistoksen muodot yhdistyvät ja sulavat toisiinsa sekä yhtyvät virtaavaan vesielementtiin, valmisesineisiin ja luonnon muotokieleen. Teos pyrkii kyseenalaistamaan ajatusta taideteoksesta staattisena ja muuttumattomana elementtinä. Muovautuvuus, epämääräisyys ja muutos ovat keskiössä myös symbolisella tasolla pohtiessamme sukupuolirepresentaatioiden fluiditeettia. Yhteen sulautuvat kehot ja kehämäinen ja fragmentaarinen äänimaailma luovat syklisen, lineaarisesta ajasta riippumattoman kerroksellisen kokonaisuuden, joka ei koskaan saavuta staattista ”valmista” olomuotoa.


Työskentelyprosessia on tukenut Koneen Säätiö.


Työryhmä:

Tia Hassinen on nykytaiteilija (TaM), joka toimii kokeellisen elokuvan, esitystaiteen ja installaation leikkauskohdissa. Hassinen on kiinnostunut kehosta, katseesta, identiteetistä sekä yhteiskunnallisista valtarakenteista ja niiden purkamisesta. Hänen työskentelylleen on leimallista aihelähtöisyys ja prosessinomaisuus. Muutos, muovautuvuus ja fluiditeetti ovat avainsanoja hänen tämänhetkisessä työskentelyssään.


Ida-Sofia Tuomisto on väitöskirjatutkija Aalto-yliopiston muotoilun laitoksella sekä äänitaiteilija. Tuomiston tutkimus käsittelee binääristen sukupuolirepresentaatioiden kyseenalaistamista vaatesuunnitteluprosessin kautta, vuotaen niin muodin-, estetiikan- ja sukupuolentutkimuksen kentille. Sekä taiteellisessa että tutkimuksellisessa työssään Tuomisto on kiinnostunut kaikesta epäsovinnaiseksi määritellystä ja kokee merkittävänä purkaa totuttuja, ylenkatsottuja käsitteitä. Tuomisto on punk-laulaja ja -säveltäjä mm. Aus Tears-yhtyeessä. Lisäksi hän on tehnyt äänitaidetta Taiken työskentelyapurahojen tukemana.


Pihla Sudenyö on liikkeen ja somatiikan ammattilainen, jota kiinnostaa tutkia esitystaiteen keinoin kehollisuutta, tapoja hahmottaa itse suhteessa ympäristöön sekä outouden ja toiseuden kokemusta.

Comments


bottom of page