top of page

27.6.–2.7. Elisa Sakko: Working withNäyttely avoinna:

ti-la 12–18

su 12–16


Tähän mennessä olen kiinnostunut erityisen paljon siitä, miten tila määrittyy, miten itse koen sen rajautuvan materiaalin mukaan. Lisäksi siitä painosta, mikä on tässä välissä ja siitä, miten eri materiaalit saavat minut liikkumaan.


Mietin rytmiä nyt


Paljon on tarve nojailla


Paljon tulee huojuttua myös


ja kai sitä etsii minne saa itsensä mahtumaan.Working with on muuttuva installaatio ja performatiivinen, jaettu työtila. Viikon ajan työskentelen Asbestos Art Spacessa keskittyen materiaalisuuksien välillä tapahtuvaan kommunikaatioon. Tutkin aihetta tilan ja liikkeen kautta. Tarkastelen omaa materiaalisuuttani suhteessa ympäröivään materiaalisuuteen havainnoiden kehoni ja muiden toimijoiden välistä kommunikaatiota. Tuon galleriatilaan mukanani työhuoneelta valitsemiani materiaaleja, kuten alumiinilevyn, viilua ja soraa.


Työskennellessä pyrin tunnistamaan tilojen ja liikkeen materiaalisuuden, sekä kokemaan vuorovaikutteisen suhteen. Etsin kommunikaation synnyttämiä toistuvia kaavoja, etäisyyksiä, taukoja, liikkeen jatkumista ja muuttumista, sekä jäljelle jääviä ja muuttuvia jälkiä.


Projektissani olennaista on kuvata ja kiinnittää huomiota tapoihimme suhtautua materiaalisuuteen. Ympäristön hahmottaminen ja aktiivinen huomioiminen, sekä yritys ymmärtää materiaalin merkityksiä laajemmin ovat maailmassa olemisen kannalta tärkeitä. Tapamme kohdella kaikkea ympärillämme olevaa muokkaa jatkuvasti

ympäristöjä. Materiaaliin suhtautuminen passiivisena aineksena pitää osaltaan yllä välinpitämätöntä suhtautumista ympäristöön, sekä estää näkemästä todellisuuden jatkuvassa liikkeessä olevan luonteen. Kuvaamalla omaa kommunikaatiotani materiaalien kanssa, pyrin herättämään katsojan huomioimaan oman materiaalisuutensa suhteessa ympäristöönsä.


Working with on yksi välivaihe pidempiaikaisesta projektistani all-in-between, joka on osa jatkuvaa työskentelyäni materiaalisuuden ymmärtämiseksi. Asbestos Art Spacessa jaan ja jatkotyöstän vuoden 2023 kuluessa tekemiäni muistiinpanoja ja luonnoksia.


Elisa Sakko (s.1994) asuu ja työskentelee Turussa.

Projektia tukee Suomen Kulttuurirahaston Varsinais-Suomen rahasto.

Kommentare


bottom of page