top of page

Sanni Vanttaja: EOS 21.-31.1.2021

Näyttely avoinna

arkisin 15-20

la su 12-18


Opening hours

weekdays 15-20

Sa Sun 12-18


“EOS” on videoteos, jonka lähtökohtana on pohdintani nykypäivän laajalle levinneestä hyvinvointi-diskurssista. Tämä diskurssi sisältää ajatuksen yksilön jatkuvasta itsensä kehittämisestä ja parantelemisesta. Sen taustalla kimmeltävä uusliberalistinen eetos yllyttää ihmistä entistä suurempiin saavutuksiin, jotta voisimme olla kapitalistisen yhteiskunnan menestyviä, tuottavia osasia. Lähestyn teemaa sen vieraantuneisuuden ja tyhjyyden tunteen pohjalta, mitä tällaisen puheen kuuleminen ja vastaanottaminen minussa aiheuttaa.


Kreikan kielen sana ἠώς (“eos”) tarkoittaa aamunkoittoa, ja teokseni nimessä viittaan hyvinvointi-puheessa keskeiseen valaistumisen konseptiin. Toisaalta suomen kielessä “eos” on lyhenne sanoista “en osaa sanoa”. Tämä kuvastaa itseapu-genren ja siinä käytetyn kielen tyhjänpäiväisyyttä ja banaaliutta.

Videon kuvamateriaalina olen käyttänyt erinäisiä muoviroskia, joita olen löytänyt kotoani. Videon teksti sekä ääniraita koostuu automaattikirjoituksesta, josta olen tehnyt meditatiivista tunnelmaa jäljittelevää musiikkia. Se viittaa hyvinvointi-diskurssin ylläpitämään hypnoottiseen mantraan, joka pyrkii pitämään meitä otteessaan.


Teokseni kutsuu katsojan tarkastelemaan kriittisesti vallalla olevia hvyinvointi- ja uushenkisyys-diskursseja, ja toisaalta peilaamaan tähän omia arvojaan ja valintojaan. Toivon, että katsoja voi näiden teemojen pohtimisen lisäksi rauhoittua ja rentoutua teoksen äärellä.

--------------------------------------------------------------------

“EOS” is a video artwork, which is based on my ponderings of today’s broadly spread wellness- discourse. This discourse includes the notion of continuous personal development and improvement. The neoliberal ethos glimmering behind it agitates one towards always greater achievements, so that we could be successful, productive parts of capitalist society. My approach to the theme has its basis on the feelings of alienation and emptiness, that is caused by hearing this kind of talk.


The Greek word ἠώς (“eos”) means dawn, and in the name of my work I refer to the concept of enlightenment that is central to the wellness- discourse. On the other hand, in Finnish, “eos” is an abbreviation of words en osaa sanoa (I don’t know / I can’t tell). It reflects the triviality and banality of the self help- genre and the language that it employs.


As the visual material to the video, I have used random plastic trash found in my home. The text and the soundscape of the video consists of automatic writing, of which I have made meditative, atmospheric music. It refers to the hypnotic mantra of wellness-discourse, that seeks to keep hold of us.


My work invites the spectator to critically examine the prevalent wellness- and new spiritual- discourses, as well as to reflect one’s own values and choices. I hope that besides this the spectator can also calm down and relax by the artwork.

Comentários


bottom of page