top of page

Outi Kokkonen: RECONNECT, RECOVER 19.-22.3.2021

Aukioloajat:

pe-ma klo 12-18


Opening hours:

Fri-Mon 12-18RECONNECT, RECOVER - näyttely syventyy yksilön luontosuhteen ja siihen liittyvien arvojen, yhteyden tunteen ja menettämisen pelon tarkasteluun. Teosten lähtökohtana on kuvaus ihmisestä osana suurempaa kokonaisuutta. Keskiössä on biofilian, eli synnynnäisen luontoyhteyden, oleellisuus ihmisen elämässä sekä sen unohtumisen kauaskantoiset komplikaatiot.


Voimakkaita värejä ja kontrasteja hyödyntävät teokset välittävät vahvoja emootioita ja pysäyttävät pohtimaan elämää biofilian perspektiivistä.

Näyttelykokonaisuus pyrkii intensiivisesti tavoittamaan tämän yhteyden kokemuksen myös katsojassa.


Näyttely koostuu eri tekniikoin tehdyistä teoksista; saviveistokset, öljymaalaukset, öljypastelli-, sekä sekatekniikkatyöt ovat harmoniassa keskenään ja luovat eläväisen kokonaisuuden.

RECONNECT, RECOVER on melankolinen rakkauskirje luonnolle, sen kauneuden juhlistus ja pyyntö sen suojelemiseksi.


Outi Kokkonen (s.1993) asuu ja työskentelee Jyväskylässä. Ihmisyys, ihmisen psyyke, tunnereaktiot, kehollisuus ja luonto ovat usein inspiraation lähteinä hänen teoksissaan. Kokkosen työskentelyä ohjaavat voimakkaasti intuitio, antautuminen ja kokeilunhalu. Taiteen tekeminen sekä oman taiteilijuuden kehittäminen ja uuden löytäminen ovatkin tärkeä osa hänen identiteettiään.”RECONNECT, RECOVER” focuses on one’s relationship with nature and examines the values, feelings of connection and fear of loss that come with it. The pieces depict humans as a part of a larger whole and emphasize both the importance of biophilia - the innate connection one has with nature - as well as the far-reaching complications that follow when this connection is forgotten.

Utilising bold colours and contrasts, the pieces convey powerful emotions and make one stop to reflect on life in terms of biophilia. The exhibition aims at evoking this sense of connection in the audience as well.

The pieces in the exhibition are varied in technique. Clay sculptures, oil paintings, oil pastel and mixed media pieces coexist in harmony and create a vibrant whole.

“RECONNECT, RECOVER“ is a melancholic love letter to nature, a celebration of its beauty and a plea for its protection.

Outi Kokkonen (born 1993) lives and works in Jyväskylä. Humanity, the human psyche, emotional reactions, physicality and nature often inspire her artwork. While working, she puts her trust in intuition, experimenting and simply letting go. Creating art, developing her own artistry and discovering new things are a central part of her identity.


Comments


bottom of page