top of page

Syntax Error 24.-26.8.2020

Vernissage/avajaiset/opening:

Monday 24.8.2020 18:00 - 22:00

Opening hours:

Tuesday 25.8. 14-19 Wednesday 26.8. 14-19

På svenska

T.Ö.K kollektivets medlemmar består av sverigefinska scenkonstnären Meimi Taipale, finlandssvenska poeten Nina Östman och tvåspråkiga bildkonstnären Laura Kolehmainen. Under en residens i början av augusti skapade konstnärerna rum för en performativ dialog i Otalampis gamla järnvägsstation. Genom tvärkonstnärliga medel utforskade kollektivet kodväxling och språkliga identiteter i 48 timmar. Camera obscura, kol och ord - kodväxling filmades och laddades på desktopens blåa skimrande ljus. Periferi och perspektiv förvrängdes och orden förväxlades. Ändå ville vi, och kunde, förstå varandra. Processen öppnas inför publik med installationen Syntax Error på Asbestos Art Space. Följ processen på Instagram @t.o.k_collective.

Projektet stöds av Svenska Kulturfonden.

----------------------------------------

Suomeksi

T.Ö.K. kollektiivin jäsenet ovat ruotsinsuomalainen teatteriohjaaja Meimi Taipale, suomenruotsalainen runoilija Nina Östman ja kaksikielinen kuvataiteilija Laura Kolehmainen. Elokuun alussa nämä kolme taiteilijaa loivat tilaa performatiiviselle dialogille residenssin aikana Otalammen vanhassa asemarakennuksessa. Poikkitaiteellisin keinoin ryhmä keskusteli koodinvaihdosta ja kielellisistä identiteeteistä 48 tunnin ajan. Maassa makasi camera obscura, kädessä oli hiili ja suussa kieli. Koodinvaihtoa kuvattiin ja ladattiin desktopin sinertävässä valossa. Kuvakulmat vääntyivät, sanat menivät ristiin, kuitenkin ymmärsimme ja ymmärrämme toisiamme. Prosessi avataan yleisölle Syntax Error näyttelyn ja installaation muodossa Asbestoksen tilassa. Prosessia voi myös seurata Instagramissa: @t.o.k_collective.

Projektia tukee Svenska Kulturfonden.

-------------------------------------

In English

T.Ö.K. is a multidiciplinary arts collective who’s members are a Sweden Finn stage director Meimi Taipale, Finnish-Swede poet Nina Östman and bilingual visual artist Laura Kolehmainen. T.Ö.K gathered in the beginning of August during a residence in Otalampi old Railway Station, to give space for a performative dialogue within the themes of code-swithing and bilingual identity. Camera obscura on the floor, cole in hand and words flown by the tongue, code-swithing was pictured and downloaded in the blue light of a desktop for 48 hours. The visions were distorted and words were at odds with each other, but we still managed to understand each other. Syntax Error is the outcome, an installation open for the public in Asbestos Art Space. The process can be followed at Instagram @t.o.k_collective.

Supported by Svenska Kulturfonden.

----------------------------------

Om T.Ö.K:

Arbetsprocessen, den tvärkonstnärliga och flerspråkiga dialogen, är något nytt för oss tre som ett kollektiv. Östman och Kolehmainen har redan under 2017 och 2018 samarbetat i samband med grupputställningen Nattbrev, bland annat i B-galleria, Åbo. Östman deltog med en diktsvit som behandlade det egna varandets betydelse och individens möte med världen. Kolehmainen iakttog vardagliga föremål och kroppsligheten i sitt målande. Hon utforskar gränsen mellan det levande och icke-levande. Taipale arbetar med teaterproduktioner som behandlar identitetsfrågor förknippade med flerspråkighet. Hon samarbetar bland annat med dramatikern Vanja Hamidi Isacson som doktorerar om språk och emotioner i dramatiskt skrivande på Stockholms Dramatiska Högskola. Att T.Ö.K bildades och att vi fortsatte med att arbeta tillsammans med "Kodväxling", blev en naturlig fortsättning för att få nya infallsvinklar på ett tvärkonstnärligt samarbete. Fastän själva slutresultatet av arbetsprocessen inte är förutbestämd, värderar vi arbetsprocessen och slutresultatet lika. Med residensen i Otalampis gamla järnvägsstation i början av augusti 2020 och den performativa dialogen i 48 timmar, har vi inlett ett praktiskt konstnärligt samarbete utgående från teorin om kodväxling.

Comments


bottom of page